Tajwan

Tajwan, czyli Republika Chińska, to nieuznawane przez społeczność międzynarodową (z wyjątkiem Watykanu i zaledwie kilku innych krajów) państwo leżące na wyspach Tajwan (Formoza), Peskadory, Kinmen i Mazu, z czego największa jest ta pierwsza (ok. 36 tys. km kwadratowych).

Pierwszymi stałymi mieszkańcami wyspy Tajwan byli Aborygeni (ok. 4000 lat p.n.e.), choć pierwsze ślady bytności człowieka datuje się na 30 000 lat p.n.e. W XVI w. Tajwan został odkryty przez Portugalczyków, jednak pierwszymi Europejczykami, którzy osiedlili się na wyspie, byli Holendrzy z Kompanii Wschodnioindyjskiej (XVII w.). Po wojnie japońsko - chińskiej pod koniec XIX w. Tajwan został przekazany Japończykom, którzy postanowili zrobić z wyspy modelową prowincję, kontynuując rozwój przemysłowo - gospodarczy. Między innymi zbudowali sieć elektrowni, dzięki czemu Tajpej było drugim po Tokio zelektryfikowanym miastem w regionie. Stworzyli również sieć szkół i wprowadzili obowiązkową edukację dla dzieci. W 1945 roku Tajwan wrócił pod panowanie chińskie. Słabe i skorumpowane rządy Kuomintangu sprawiły, że na wyspie wybuchły krwawo stłumione rozruchy. Wytworzył się wówczas silny podział na tych, którzy przybyli na Tajwan przed 1945 roku (benshengren) i tych, którzy przybyli później (waishengren) - podział ten wpływa ponoć na życie polityczne Taiwanu do dzisiaj. W 1948 roku rząd Kuomintangu z Czang Kaj-szekiem na czele uciekł z ChRL do Tajpej. Czang Kaj-szek kierował państwem twardą ręką, tłumiąc krwawo wszelkie oznaki niezadowolenia czy też odmiennego zdania. Wielu byłych działaczy partyjnych została zmuszona do ucieczki do USA.

W latach 50 XX wieku między ChRL a rządem na Tajwanie (utrzymującym, że jest jedynym zgodnym z prawem rządem dla całych Chin i roszczącym sobie wobec tego prawa do terytorium ChRL, Mongolii i części dzisiejszej Rosji) trwała regularna wojna. Wkrótce jednak Kuomintang skupił się bardziej na rozwoju Tajwanu, w tym liberalnej gospodarki (przy wielkim wsparciu Stanów Zjednoczonych). Do 1971 roku władze z Tajpej reprezentowały całe Chiny w ONZ i Radzie Bezpieczeństwa, jednakże w latach siedemdziesiątych Stany Zjednoczone, które dotąd popierały Tajwan, zdecydowały się zacieśnić współpracę z ChRL i uznać ich prawo do miejsca w ONZ. W konsekwencji powyższego - Tajwan musiał opuścić ONZ. W 1979 roku USA zerwały  stosunki dyplomatyczne z Tajwanem, uznając rząd w Pekinie jako prawomocny. Na podobny krok zdecydowały się również inne państwa, powodując trwającą do dzisiaj polityczną izolację Tajwanu na arenie międzynarodowej (choć nie ma ona w praktyce znaczenia w utrzymywanych stosunkach gospodarczych).
Dzisiejszy Tajwan jest krajem demokratycznym (pierwsze demokratyczne wybory prezydenckie miały miejsce w 1996), z liberalną gospodarką i bardzo rozwiniętym przemysłem. W eksporcie dominują produkty elektroniczne, w tym komputery marki ACER i ASUS czy też komórki HTC. Niemal wszyscy najwięksi producenci płyt głównych do komputerów mają swoje siedziby właśnie na Tajwanie. Kraj słynie również z produkcji rowerów i komponentów do rowerów. Nominalne PKB Tajwanu jest zbliżone do polskiego, przy czym mieszkańców jest prawie o połowę mniej (PKB per capita wyniosło w 2015 roku ok. 22 000 $, przy czym dla porównania polskie PKB per capita: 12 600 $).

Stolicą Tajwanu jest Tajpej, w którym znajduje się między innymi drugi co do wysokości budynek na świecie (Taipei 101) czy też mauzoleum Czang Kaj-szeka.

W związku z faktem, że Tajwan nie jest uznawany jako suwerenny kraj przez Polskę (oraz przez wszystkie kraje UE), nie mamy tutaj swojej ambasady. Polskie interesy gospodarcze reprezentuje Warszawskie Biuro Handlowe w Tajpej, które pełni również funkcje konsularne.

Kliknij tu aby wyświetlić posty dotyczące Tajwanu

Komentarze

Łączna liczba wyświetleń